Tag: Ceramic

Set 300 Chip Poker Ceramic Clash OF Titan
Posted in Default

Set 300 Chip Poker Clash OF Titan – Ceramic – Poker Sài Gòn

Giá Sản Phẩm : 5.000.000 VNĐ   Tặng 2 bộ bài nhựa 100% Plastic trị giá 400.000 VNĐ Tặng 1 nút Dealer Button to chất liệu pha lê cao…

Continue Reading Set 300 Chip Poker Clash OF Titan – Ceramic – Poker Sài Gòn
Set 300 chip Ceramic Napoleon Luxury
Posted in Default

Set 300 Chip Poker Napoleon – Ceramic Limited 2021 – Poker Sài Gòn

Giá Sản Phẩm : 5.000.000 VNĐ   Tặng 2 bộ bài nhựa 100% Plastic trị giá 400.000 VNĐ Tặng 1 nút Dealer Button to chất liệu pha lê cao cấp trị…

Continue Reading Set 300 Chip Poker Napoleon – Ceramic Limited 2021 – Poker Sài Gòn
Set 500 Chip Poker Ceramic Clash OF Titan
Posted in Default

Set 500 Chip Poker Clash OF Titan – Ceramic – Poker Sài Gòn

Giá Sản Phẩm : 7.500.000 VNĐ   Tặng 2 bộ bài nhựa 100% Plastic trị giá 400.000 VNĐ Tặng 1 nút Dealer Button to chất liệu pha lê cao cấp…

Continue Reading Set 500 Chip Poker Clash OF Titan – Ceramic – Poker Sài Gòn
Set 500 Chip Poker Ceramic Napoleon
Posted in Default

Set 500 Chip Poker Napoleon – Ceramic Limited 2021 – Poker Sài Gòn

Giá Sản Phẩm : 7.500.000 VNĐ   Tặng 2 bộ bài nhựa 100% Plastic trị giá 400.000 VNĐ Tặng 1 nút Dealer Button to chất liệu pha lê cao cấp trị…

Continue Reading Set 500 Chip Poker Napoleon – Ceramic Limited 2021 – Poker Sài Gòn